Ann-Marie – Från Barnatro till Vuxentro

Jag vill berätta för dig varför jag är kristen och vad det betyder för mig.

Jag är uppväxt i ett kristet hem. Mina föräldrar gav mig och mina systrar mycket kärlek och trygghet, men inte bara det, dom ledde mig till en personlig tro på Jesus Kristus. Hela min uppväxt omgavs jag av på Jesus troende människor, mina mor- och farföräldrar med flera, därför var det så självklart för mig att tro, eftersom så många runt omkring visade mig på Jesus och vägen till himlen.

Men det vore sorgligt om det skulle sluta med att jag hade en lycklig barndom och en stark barnatro. Allt eftersom åren gick förstod jag att det handlar om liv eller död.  Det handlade om var jag vill tillbringa evigheten och det handlade om att jag inte skulle klara mig som vuxen om jag inte hade en personlig relation till Jesus. Tidigt bestämde jag mig för att följa Jesus.

Jag var runt 10 år när jag döpte mig, jag var glad och beslutsam jag ville leva tillsammans med Jesus resten av livet. Pastorn frågade mig minuterna innan jag skulle döpas:  – Varför vill du bli döpt?  Jag svarade:  ” – Det är den rätta vägen!”  det var så det kändes och det har varit så ända sen dess.

Jag upplever att vägen tillsammans med Jesus (med målet himlen) är den enda rätta vägen. Det finns ett ordspråk som säger ”…alla vägar bär till Rom…”, men det stämmer inte när det gäller tron på Gud och vägen till himlen. Till himlen finns bara en enda väg och det är genom tron på Jesus Kristus. Han är vägen, sanningen och livet och ingen kan komma till Gud utan genom Jesus (Joh 14:6).

Under yngre tonåren och min ungdomstid älskade jag att vara i kyrkan och sjunga, lyssna till predikan och lära mig mer. Det var också där mina bästa vänner fanns.  Vi sjöng, hade ungdomssamlingar och var på flera kristna läger tillsammans. Tron bara växte och blev starkare som när en liten svag planta växer sig starkare för varje år som går om den bara får tillräckligt med ljus, vatten och näring. All näring hämtade jag hos Jesus i bibelundervisningen, bönen och sångerna som fanns i församlingen.

Jag började be om Guds ledning i mitt liv avseende utbildning, arbete och livskamrat. Gud har verkligen svarat på bön och välsignat mig när det gäller alla dessa områden. Jag är så tacksam och brukar säga att ”det bästa i livet är gratis” (frälsningen, min man, våra barn, hälsa mm). Gud ska ha all ära för allt detta.

Men som vi alla vet är livet inte alltid så lätt. Livet bjuder på motgångar och genom åren har tron på Jesus prövats. Jag har gått igenom olika saker som jag aldrig hade klarat om jag inte haft Jesus i mitt hjärta. När jag vänder mig i bön till honom får jag hjälp och han ger en frid som överträffar allting annat. Jag är helt beroende av honom både natt och dag. Jag har märkt att efter varje svårighet blir min relation till Jesus ännu djupare och starkare. Då får plantan som växer starkare rötter som bättre klarar livets stormar. När jag söker honom så finns han där och är genast beredd att hjälpa. Dessutom är han en mästare på att förlåta fel och misstag.

Det var ju därför han kom, Jesus, för att förlåta oss våra synder så att vi kunde få ett välsignat liv som räcker ända in i himmelen. Du vet min vän, ingen av oss är perfekt…  då är det underbart att frimodigt kunna gå i bön till Jesus och säga: ” – Förlåt mig! Gör mig hel igen, rena mig från synd.”  Han tog ju med sig all bråte upp på korset när han dog, och när han har förlåtit oss så glömmer han det tokiga vi har gjort. Härligt!

Med min enkla berättelse vill jag sprida Jesu kärlek till dig min vän och uppmuntra dig till att ta ett steg i tro som leder dig till ett liv med Livet självt. Jesus säger: ”…Jag har kommit för att de ska liv och liv i överflöd” (Joh 10:10).

Det är min uppgift som kristen att sprida de goda nyheterna vidare. Jesus är till för oss alla!

Ok, som sagt, jag ville berätta för dig (1) varför jag är kristen och (2) vad det betyder för mig.

(1)    Jag är kristen därför att livet vore meningslöst och fattigt utan Jesus, jag är helt beroende av Honom.

(2)    Det betyder allt för mig.

Fridshälsningar från Ann-Marie

SwedishEnglishFinlandPoland