Om oss

Lite om oss

Vi som driver detta arbete är far och son Teittinen.

Vi har samarbetat i stort sett hela livet, först inom yrkeslivet men sedan många år tillbaka har vi arbetat tillsammans för Guds rike.

Teuvo har genom åren varit en evangelist i olika Pingstförsamlingar i Finland. Under en period (4,5 år) var han pastor i en finsktalande Pingstförsamling i Skene, Västra Götalands län. Idag tillhör han i Pingstförsamlingen i Loimaa, Finland.

Timo tillhör numera Frälsningsarmén i Varberg, Halland. Timo tolkar Teuvo från finska till svenska i svenskspråkiga sammanhang.

Vi gör även mötesbesök

Under åren har vi gjort mötesbesök i församlingar inom olika samfund, LP-kontakter mm på olika håll i Sverige. Teuvo predikar och förmedlar ett enkelt Jesuscentrerat evangelium om Guds nåd och kärlek till oss människor.

Vill din församling ha mötesbesök eller hjälp vid gatu-/torgevangelisation, så hör av er.

(Här på Sala torg och i Polen)

Indien

Teuvo har besökt många länder genom åren. Det största engagemanget har varit i Indien där han och hans fru Leena har varit många gånger.

De samarbetar med flera pastorer där. Vissa av pastorerna tar hand om 2-3 församlingar i små fattiga byar på landsbygden.

SwedishEnglishFinlandPoland